On-line kurzy, služby, tréninky

ON-LINE KURZY PRO SKUPINY I INDIVIDUÁLNÍ KLIENTELU

Nabízíme on-line kurzy, konzultace, tréninky jak pro individuální klientelu, tak skupinové.

Tyto naše služby vám pomohou býti zdravě krásnými z pohodlí vašeho zázemí. 

Skupinové on-line kurzy se vyučují přes SKYPE.

Individuální  on-line kurzy a tréninky vyučujeme dle osobní dohody přes: SKYPE, Whatsapp, FB, Messenger, Viber.

"S námi zdravě omládnete"

Nabídka on-line kurzů a služeb

I. On-line kurz obličejové gymnastiky pro začátečníky, kurz č. 1 - individuální nebo skupinový kurz přes Skype, živě on-line s trenérkou - detail >>

II. On-line kurz obličejové jógy pro mírně pokročilé začátečníky, kurz č. 2 individuální nebo skupinový kurz přes Skype, živě on-line s trenérkou - detail >>

Kurzy pro pokročilé začátečníky jsou vhodné pro klienty, kteří u nás absolvovali základní kurz, ale může se přihlásit i klient, který základní kurz u nás neabsolvoval.

III. ON-LINE SKYPE KURZ SELAVIS PRO POKROČILÉ

Kurzy pro pokročilé jsou vhodné pro klienty, kteří u nás absolvovali základní kurz, abychom si byli jisti, že klienti cvičí správně. Pokud klient základní kurz u nás neabsolvoval je potřeba konzultace s trenérkou, zda klient bude schopen zvládnout Kurz pro pokročilé, aby jeho cvičení bylo smysluplné.

IV. INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE S OSOBNÍ TRENÉRKOU SELAVIS 20 MINUT

V. SESTAVENÍ INDIVIDUÁLNÍHO TÝDENNÍHO CVIČEBNÍHO PLÁNU


I. ON-LINE SKYPE KURZ SELAVIS PRO ZAČÁTEČNÍKY

Jako při každém sportu nebo ve fitness centru je potřeba začít od začátku. Ano, naleznete cvičitelky kombinující různé partie a cviky, ale pokud zprávně nezvládáte základy, pokrok není možný, nebo nepřinese chtěný účinek a budete zklamáni. Navíce se můžete naučit špatné návyky a vycvičit si nechtěné svaly či zdůraznit některé vrásky.

Kurz pro začátečníky je koncipovám na jednoduchých cvičeních k trénování individuálních partií obličejových svalů, tak aby jste se naučili dané svaly vnímat, procvičovat a následně trénovat ne před zrcadlem, ale při běžných denních činostech.

Absolvováním kurzu pro začátečníky získáváte:

 • Osobní přístup lektorky

 • Individuální diagnostka vaší pleti a partií obličeje

 • Podklady ke cvičení

 • Osvojení správné techniky cvičení

 • Znalost jak nastartovat den pro celé tělo i obličej během 5-ti minut

 • Ranní startovací program pro obličej

 • Sérii základních cviků pro dekolt, krk a obličej

 • Relaxační masáž obličeje po cvičení

 • U individuálních kurzů: sestavení individuální základní sestavy cviků "ZAČÁTEČNÍK" pro každý den časově a technicky zvládnutelnou pro případ, že nebudete moci cvičit celý program. Program je sestaven každému klientovi zvlášť na základě jeho potřeb.

 • Instrukce pro cvičení doma bez trenérky.

 • Zařazení do skupiny FaceHouse a Selavis.III. ON-LINE SKYPE KURZ SELAVIS PRO POKROČILÉ

Tento kurz navazuje na kurz pro začátečníky a naučíte se nový styl cvičení a nové cviky. Budeme prohlubovat naše znalosti a dovednosti.

Absolvováním kurzu pro začátečníky získáváte:

 • Osobní přístup lektorky

 • Individuální zhodnocení pokroků vaší pleti a partií obličeje

 • Kontrola zprávné techniky cvičení

 • Podklady ke cvičení

 • Denní startovací program "POKROČILÍ" pro tělo a obličej

 • Sérii cviků pro POKROČILÉ - dekolt, krk a obličej

 • Relaxační masáž obličeje po cvičení

 • U individuálních kurzů: sestavení individuální základní sestavy cviků " POKROČILÝ" na každý den a to časově a technicky zvládnutelné pro případ, že nebudete moci cvičit celý program. Program je sestaven každému klientovi zvlášť na základě jeho potřeb.

 • Instrukce pro cvičení doma bez trenérky.

 • Zařazení do skupiny FaceHouse a Selavis.

Poznámka:

Online Skype kurzy je možno absolvovat individuálně i skupinově.

Skupinové online Skype kurzy jsou pořádány pro 3-5 osob.


IV. INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE S OSOBNÍ TRENÉRKOU SELAVIS 20 MINUT

Individuální konzultace jsou možné u každého typu kurzů, on-line cvičení, ale také na konzultaci v oblasti krásy a zdraví, nebo k zakoupenému výukovému videu či E-booku.

V rámci obličejové jógy neboli obličejové gymnastiky slouží klientům ke konzultaci správného technického provedení cviků, aby se vyvarovali chyb, špatných návyků, případné korekce chyb. Dále ke konzultaci slabších partií obličeje, typu pleti, druhu používané kosmetiky...atd.

Cena se vždy počítá za každých započatých 20 minut.


V. SESTAVENÍ INDIVIDUÁLNÍHO CVIČEBNÍHO PLÁNU OBLIČEJOVÉ GYMNASTIKY JAK PRO ZAČÁTEČNÍKY, TAK PRO POKROČILÉ

Osobní trenérka vám sestaví třídenní cvičební program na základě vašich potřeb, věku, časových možností, predispozicí a oslabených obličejových partií.