HSSP

Hluboký stabilizační systém páteře tj. HSSP se v anglickém názvu užívá termínu "Core" a je to soubor 5 svalových skupin.

"Zdravý a silný střed našeho těla = naše síla a centrum zdraví"

Ke správnému zapojení hlubokého stabilizačního systému tj. HSSP je mimo jiné potřeba správný dechový stereotyp. Správnému dýchání se věnujeme v naší sekci "DÝCHÁNÍ".

Tím docílíme efektivního použití a funkce hlubokého stabilizačního systému, který nám zajišťuje:

 • zpevňuje osový orgán během všech pohybů (hlava, páteř, pánev)

 • ochranu páteře

 • zabraňuje přetížení svalů v bederní oblasti

 • umožňuje správné postavení orgánů v břišní dutině

 • vytváří pevný bod (punctum fixum) pro následné cvičení

 • vytváří správný nitrobřišní tlak

 • šetří energii

 • pomáhá při stabilizaci celého těla

 • pomáhá při stabilizaci u cvičení

 • pomáhají při centraci kloubů

Velmi laicky řečeno se jedná o aktivaci svalového válce kolem celé oblasti břišní krajiny z vrchu, stran, zad a spodní části.

HSS se skládá se z 5 svalových skupin:

 • diaphraghma neboli bránice

 • musculus transversus abdominis neboli příčný břišní sval

 • musculus obliqus abdominis internus neboli šikmý vnitřní sval břišní

 • paravertebrální svaly jsou hluboké zádové svaly okolo obratlů

 • svaly pánevního dna

Bránice: má dvě funkce. Je to nádechový sval a pomáhá vytvářet správný dechový stereotyp, umožňuje správné postavení a ochranu orgánů pod ní, má funkci stabilizační, reguluje nitrobřišní tlak, pokud je aktivována v nesprávných řetězcích, dochází k nestabilizaci páteře;

Přímý břišní sval: napomáhá správnému postavení břišních segmentů a stabilitě těla, náprava svalových disbalancí způsobená cvičením m. rectus abdominis;

Šikmý vnitřní břišní sval: napomáhá správnému postavení břišních segmentů, konfigurace nitrobřišního tlaku, stabilizace osového orgánu včetně dechových pohybů;

Paravertebrální svaly: Mm. Multifidi je ochranný mechanismus páteře, který tvoří hlubokou vrstvu zádových svalů a jsou pojítkem mezi obratly bederní páteře a mezi bederními obratly s kosti křížovou. Jsou základní složkou stabilizačního systému a mimo jiné výrazně snižují tlak při zátěži na meziobratlové disky (ploténky);

Svaly pánevního dna: drží zespodu všechny vnitřní orgány. Podílí se na tvorbě správného nitrobřišního tlaku. Podpírá břišní orgány a podporuje tím jejich funkci. Působí jako celek proti gravitaci, orgány jsou gravitací taženy dolů a na pánevní dno působí velká váha. Zabraňuje inkontinenci ve stáří. Usnadňuje porod a napravuje poporodní refunkci.

Dle shodného pohledu mnoha odborníků přes pohyb, motoriku a koordinaci se můžeme přiklánět k výkladu, že stabilizace, neboli zpevnění osového orgánu během všech pohybů je realizována souhrou svalů hlubokého stabilizačního systému páteře - HSSP. Tyto svaly HSSP jsou zapojeny při statickém zatížení jako je např. stoj či sed a doprovází každý cílený pohyb, přičemž toto zapojení do systému stabilizace páteře je zcela automatické. Na stabilizaci se nikdy nepodílí izolovaně jen jeden konkrétní sval, ale celý svalový řetězec v systému propojení těla.

Na základě správného dechu a efektivního zapojení hlubokého stabilizačního systému docílíme kvalitního rehabilitačního cvičení, které obnovuje a uzdravuje náš organizmus.