Základy anatomie

Obličejové svaly

Na obličeji a krku máme 57 svalů.

Obličejové svaly dělíme do 6-ti skupin plus krční svaly, které tvoří naši 7-mou svalovou skupinu.

Zevní svaly obličeje se označují jako mimické svaly.

Ač my se budeme nejvíce zajímat o svaly mimické a obličejové, pojďme si říci i o ostatních skupinách.

 • Oční svaly: okohybné, pohybují oční koulí a víčky.
 • Žvýkací svaly: mají funkci pohybu dolní čelisti, žvýkání a ostatní pohyby
 • Mimické svaly- mají funkci výrazu našeho obličeje mimo jiné
 • Krční svaly

Žvýkací svaly

 • Zevní sval žvýkací (musculus masseter): funkcí svalu je elevace mandibuly-zavírání úst
 • Spánkový sval (musculus temporalis): funkcí svalu je elevace mandibuly-zavírání úst
 • Vnitřní křídlový sval (musculus pterygoideus medialis): funkcí svalu je napomáhání zevnímu žvýkacímu svalu zavírat ústa, táhne mandibulu do strany (pokud zabírá jen jeden z páru svalů) - přežvýkavé pohyby
 • Zevní křídlový sval (musculus pterygoideus lateralis): funkcí svalu je otevírání úst, táhne mandibulu dopředu, táhne mandibulu do strany (pokud zabírá jen jeden z páru svalů) - přežvýkavé pohyby

Mimické svaly

 • Týlní sval: začíná na šupině týlní kosti a vyrovnává vrásky na čele
 • Čelo: čelní sval (musculus frontalis): funkcí svalu je zdvihání obočí, svrašťuje čelo, vytahuje obočí nahoru. Tvoří příčné vrásky na čele.

Čelní sval

 • Oči: kruhový oční sval (musculus orbicularis oculi)- funkcí svalu je sevření a mrkání víček, zavírá oční štěrbinu (svěrač), tvoří podklad víček.

Kruhový oční sval

 • Ústa: kruhový sval ústní (musculus orbicularis oris): má funkci pohybů rtů, jako jsou svírání či špulení rtů a dále pohyb nosních křídel.  

Kruhový sval ústní

 • Tváře:
 1. Sval tvářový - trubačský (musculus buccinator), tvoří podklad tváře, tlačí tvář k dásním, umožňuje např. foukání.

 2. Velký a malý sval lícní (musculus risorius): říká se mu sval smíchu. táhne koutky úst do stran - úsměv a zdvíhá ústní koutky.

Sval tvářový, velký a malý sval lícní

 • Dolní čelist a brada: sval bradový 

Sval bradový

 • Krk:

Nesmíme zapomenout na svaly krku, které budeme také trénovat a které jsou neméně důležité. Tvoří naši 7-dmou svalovou skupinu.

Svaly krku

Ochablé obličejové svaly mají za následek povadlou pleť a rysy obličeje včetně tvorby vrásek.

Struktura obličejových svalů je stejná jako u ostatních svalů ovládaných vůlí.

Obličejové a lebeční kosti jsou základem pro obličej, jeho tvar a vzhled.

Patří sem: čelní kost, lícní kosti, nosní kosti, horní a dolní čelist, která jako jediná je pohyblivá část obličeje a je spojena s lebkou čelistními klouby.

Tvar obličeje nám sice určují kosti, ale největší význam mají svaly.

Lícní nerv: všechny obličejové svaly jsou ovládány lícním nervem, který patří ke hlavovým nervům, vychází z mozku a aktivuje levou i pravou stranu obličeje a dále se větví ke všem mimickým svalům.

Obličejová gymnastika působí nejen na úrovni omlazení, ale také může být léčebná. Příznivě působí u paralýz obličeje, využívá se při léčbě tenzních bolestí hlavy, u rehabilitace Bellovy obrny (výpadek funkce lícního nervu po traumatech). 

Při tréningu obličejových svalů dochází ke zpevnění svalů, napnutí pleti, zpevnění, prokreslení kontur obličeje a mladšímu vzezření. 

Naše svaly jsou neustále vystaveny vnějším vlivům jako je strava, nedostatek spánku, stres, věk, povětrnostní podmínky, gravitace a tyto vlivy mohou naše svaly a pokožku obličeje negativně ovlivnit. Kvalita pokožky obličeje a krku je hlavním ukazatelem věku.

Dalším faktem je, že s přibývajícím věkem se kvalita pokožky zhoršuje, svaly povadají a pokud chceme, aby náš obličej a pokožka vypadala mladistvě a zdravě, je potřeba ji pravidelně posilovat.

Obličejové svaly je možné posilovat, jako jakékoliv jiné svaly těla a to pravidelným cvičením.

Všechny svaly na obličeji jsou propojeny a upínají se přímo na kůži čímž jsou ojedinělé.

Jejich stažením se mění výraz tváře.

A to je ten základní moment! Když posílíme a protáhneme obličejové svaly, tak se automaticky vypíná kůže a dochází k mladšímu vzezření. Toto je velký rozdíl oproti svalům našeho těla. Svaly na těle se neupínají ke kůži, ale ke kloubům a proto po redukci váhy především ve vyšším věku je pokožka na těle povadlá i když cvičíte.

Pokud tedy chceme svaly ovlivnit pozitivně např. v okolí očí, je dobré posilovat nejenom oční sval, ale i jeho okolí: čelo, pod-očnicové oblouky a oblast lící. Svaly jsou propojeny a následně se i vzájemně posilují. Jakmile jeden z nich posílíme, automaticky ovlivníme ostatní svaly v obličeji a platí to i naopak.

Bez péče a posilování ochabují, pleť je povislá a tvoří se permanentní výrazové vrásky. Mnoholeté špatné návyky zkracují délku mimických svalů a na kůži, která zkrácené svaly pokrývá, se začnou objevovat vrásky.  

Věděli jste, že kdybychom aktivovali tělo stejně, jako obličej, tak nebudeme schopni chůze?