Dýchání

DÝCHÁNÍ NENÍ JEN NÁDECH A VÝDECH

Dýchání tj. respirace je jedna z nejdůležitějších podmínek života nejen lidského, ale na celé planetě Zemi. Nejedná se pouze o nádech a výdech (příjem kyslíku a vydávání oxidu uhličitého v živých organismech), jak by se mohlo zdát. Je to složitý proces metabolismu organismu probíhající v buňkách, připomínající hoření.

  • Víte, že pokud by člověk celý život dýchal bráničním způsobem, proces stárnutí by se zpomalil o 30 až 40 let?

  • Víte, že bychom se vyhnuli většině nemocí, kterými lidstvo trpí a to nejen tělesných, ale i duševních? Víte, že byste se cítili vitálněji a šťastněji?

Už dávno víme, že všichni dlouhověcí lidé dýchají pomalu. Když se jednoho 130-letého Inda zeptali, jaké tajemství se skrývá za jeho dlouhověkostí, odpověděl, že správné dýchání. Dýchal jednou za minutu. Čím hlouběji a méně člověk dýchá během minuty, tím má delší a kvalitnější život.

Co potřebujeme k životu více než potravu a dokonce více než vodu? 
Bez jídla vydržíme až 40 dní... 
Bez vody 7 až 10 dní... 
Ale bez vzduchu vydržíme jen několik málo minut...


PROCES NORMÁLNÍHO DÝCHÁNÍ

Vzduch se dostává přes dýchací cesty do plicních sklípků. V plicních sklípcích prostupuje kyslík ze vzduchu přes tak zvanou alveolokapilární membránu do krevního řečiště, kde se ihned váže na hemoglobin červených krvinek (erytrocytů). Ty pak kyslík dopravují do různých orgánů a částí těla. Následně buňky kyslík odebírají a použijí je ke svému metabolizmu a do červených krvinek pak "vracejí" oxid uhličitý, který je zplodinou metabolismu buněk.

Kromě tohoto hlediska "vědy", což je přísun kyslíku, existují další pohledy na to, co všechno se při dechovém cyklu odehrává.

"Dech je energie kolující naším tělem."


DÝCHÁNÍ VE "VYSPĚLÝCH" ZEMÍCH VERSUS DÝCHÁNÍ PO ASIJSKU

Většina lidí v naší euroamerické civilizaci neumí správně dýchat a dusí se. Údajně se jedná o 75 procent lidí, kteří dýchají špatně.

Nezvládáme zajistit ani správné fungování základních životních dějů, natož pak pracovat s dechem k léčebnému využití. Dýcháme většinou zcela povrchně, nezapojujeme správně břišní složku dýchání. Je všeobecně známo, že muži dýchají břichem a ženy hrudníkem, proto mají muži méně problémů v dutině břišní a ženy méně v oblasti hrudníku. Ženy se také, ve snaze o ploché bříško, "vyboulení" břicha, při břišním tj. bráničním dýchání brání a považují je za "společensky nepřijatelné".

A na druhé straně máme Asii. Ve většině kultur Asie a v jejich lékařských systémech hraje správné dýchání a jeho různé léčivé obměny nesmírně důležitou roli.

A od nich se budeme v SELAVISU hodně učit v našich "VIDEO LEKCÍCH".


ŠPATNÉ DÝCHÁNÍ

Následkem špatného dýchání je únava, špatný spánek. Nedaří se nám zhubnout, jsme nespokojení, podráždění, nemocní. Je jasné, že za všech okolností nedýcháme stejně standardně, tedy nosem nádech - ústy výdech.

Při józe je dýchání jiné, než když si například dáváme do těla v posilovně. Tam se snažíme o sladění dechu se způsobem a tempem vykonávaného pohybu.


STRES

Stres je příčinou mnoha nemocí. Způsobuje psychosomatická onemocnění. Stres zabíjí. Ve stresu dýcháme opět špatně. Většinou dech více změlčíme a zrychlíme, tudíž dýcháme povrchně místo toho, abychom ho prohloubili a zklidnili. Znovu dusíme organizmus, své nitro a duši.

Ve stresu, který je v moderním způsobu života pro člověka opravdu dost velký, bychom se v první řadě měli zamyslet sami nad sebou - jak dýchám? V případě, že patříte k té většině, která se dusí, tak v první řadě je třeba se naučit správně dýchat a cíleně na dýchání myslet.

Přijďte za námi do "ON-LINE CVIČENÍ" a naučte se s námi dýchat, trénujte několik minut denně a za 21 dnů se vám "zdravé dýchání" začne stávat rutinou.


LEKCE DÝCHÁNÍ VE VIDEO LEKCÍCH SELAVIS

V SELAVIS VIDEO LEKCÍCH se soustředíme na techniky jednoduché, lehce proveditelné, účinné a bez rizika. Jejich společným základem je zvládnutí plného jógového dechu, neboli bráničního dýchání aneb dýchání do bříška. Správné dýchání dokáže velmi pozitivně ovlivnit také naši psychiku. Udržujeme si tak citovou rovnováhu, stres transformujeme do energie, kterou využijeme v náš prospěch.

Při nácviku se vám může stát, že se budou uvolňovat i vaše vnitřní bloky a bolesti. Pokud se tak stane, je to velmi dobře. Vyplačte a vyplavte bolest a úzkost, která vychází z vašeho nitra klidnými, hlubokými, dlouhými nádechy a výdechy. Nelekejte se a opravdu cíleně dýchejte i u pláče. Je to zcela normální.

Každý z nás prožil za svůj život vnitřní bolesti, křivdy, ublížení a většinou jsme úspěšně avšak nebezpečně pro naše zdraví vše potlačili. Je to stejné, jako mít zánětlivý proces v těle a nevědět kde je. Následně máme různé zdravotní problémy, léčíme příznaky, ale ne příčinu. Abychom byli zdraví, mladiství s plnohodnotným šťastným životem, je potřeba začít léčit příčiny.


ENERGIE ZE STRAVY, ZDRAVÉHO POHYBU, ODPOČINKU A POSTOJE K ŽIVOTU

Energii pro naše tělo získáváme nejen dýcháním, ale i dalším velmi důležitým způsobem, a to je strava, pohyb....a mnoho dalších. Přijímanou energii z dýchání, stravy, pohybu a odpočinku můžeme výrazně ovlivnit.

Svoje zdraví, duševní i tělesnou pohodou proto můžeme upravovat a řídit pomocí změn v jídelníčku a také správným používáním dechu, zdravým pohybem, odpočinkem, pozitivním nadhledem a postojem k životu.

O všech těchto aspektech se dozvíte na našich webových stránkách www.selavis.cz a video lekcích, které pro Vás budeme průběžně připravovat.


ŽIVOTODÁRNÁ ENERGIE ČCHI

Podle starých čínských zdravovědných představ žije lidské tělo proto, že se v něm pohybuje životadárná energie, která se nazývá čchi. Část této energie, která pochází od rodičů příliš změnit nemůžeme, co ale dokážeme, tak snažit se z jejího "koláče" ukrajovat pomalu, abychom si zachovali delší zdraví i život.


DÝCHÁNÍ Z HLEDISKA ALTERNATIVNÍ MEDICÍNY

Alternativní medicína a jiné, nové, holistické (celostní) přístupy dokáží s dechem pracovat tak, že jeho prostřednictvím uvolňují stres, bloky, bolest, zlepšují látkovou výměnu v určitých orgánech apod.


HOLOTROPNÍ DÝCHÁNÍ

Holotropní dýchání např. Grofovo holotropní dýchání je jedním z psychoterapeutických směrů, který prostřednictvím práce s dechem navozuje zvláštní, meditaci podobný stav mysli, v němž je možno vrátit se až do prožitků spojených s nitroděložním životem a snad i do životů minulých ...
Nedoporučujeme se individuálně pouštět do takových složitých technik, jako je holotropní dýchání. Doporučujeme je pouze pod vedením opravdu dobře vyškolených a zkušených odborníků, protože jejich nesprávné provedení může mít pro zdraví negativní následky.


FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ SPRÁVNÉ DÝCHÁNÍ

  • průchodnost nosu (nemoc: rýma, polypy, deformity...atd.)

  • průchodnost horních i dolních cest dýchacích (nemoc: rýma, astma, bronchitida, zápaly plic...atd.)

  • dobrá prostupnost alveolokapilární membrány (nemoc: plicní fibróza (zbytnění vazivové tkáně v plicích)

  • dostatečná kvantita i kvalita červených krvinek (nemoc: chudokrevnost)

  • nadmořská výška

  • stereotypy

  • zdravý pohyb....a další.

Více informací o dýchání naleznete v našich VIDEO LEKCÍCH