Adventní kalendář Selavis DEN 11

11.12.2023

Ukázka cviku na uvolnění vějířovitých vrásek u vnějších koutků oka

Vějířovité vrásky u vnějších koutků oka uvolňujeme polštářky prstů roztažením obočí.

Provedení cviku:

Vložte polštářky ukazováků, prostředníků a prsteníčků obou rukou k vnějšímu koutku oka.

Tahy veďte od koutkům směrem ven k vlasům do písmena V.

Proveďte celkem 7 opakování u každého oka.