Video lekce Série 1

Série 1 výukových video-lekcí obličejové jógy SELAVIS pro začátečníky

První série obsahující 14 výukových videí. Video č.1 obsahuje rozcvičku a video č.14 relaxační část po cvičení. Další videa jsou zaměřena na určité obličejové partie. 

Skládejte si svůj cvičební plán sami! Cvičte a posilujte tu část obličeje, kterou potřebujete více. Rozcvičte se a cviky si volte podle sebe, procvičte však i celý obličej.

Rada: před cvičením si očistěte pleť a namažte krémem nebo olejíčkem, který běžně používáte.  Já používám oleje, které si doma sama připravuji.

Série 1 - video 1: Rozcvička

Doporučuji, abyste výukové video s názvem Rozcvička v klidu shlédli a až poté ji odcvičili.

Před zahájením cvičení doporučuji očistit pleť a nanést olej či krém, aby pokožka nebyla suchá.

Provedení cviku: Držte se návodu výukového videa.

Účinek cviku: Rozcvička startuje, okysličuje a rozehřívá celkově organismus, krk i celý obličej.

Cíl: Příprava organismu, dekoltu, krku a obličeje na samotné cvičení. Rozproudění krevního oběhu, zahřátí svalů a zvýšení vstřebávání živin.


Série 1 - video 2: KRK - Předklon a záklon

Provedení cviku: Vzpřímeně se posaďte nebo stůjte. Volně dýchejte do břišní dutiny. Ramena táhněte do široka. Pomalý nádech a s výdechem hlavu zvolna předkloňte, až ucítíte tah na krční páteři. S nádechem vraťte hlavu do původní vzpřímené polohy. Opět nádech a s pomalým výdechem zakloňte hlavu. V záklonu jemně vysuňte bradu. Při výdechu vraťte hlavu do vzpřímené polohy.

Počet opakování: Opakujte 3x.

Účinek cviku: Posílení krčních svalů.

Cíl: Modelace partií krku, získání pravidelných kontur. Napjatý, elastický a hladký krk bez vrásek. Krásná šíje.

Upozornění: Kdo máte problém s krční páteří, zaklánějte se jen trošku a opatrně. Není důležité provádět hluboký záklon. Je důležité správně dýchat a cvičit důkladně, bez pohybů, které Vám způsobují bolest. Toto doporučení je vhodné dodržovat i při tréninku těla. Nikdy nejít přes bolest.


Série 1 - video 3: KRK - Úklon doprava a doleva

Provedení cviku: Vzpřímeně se posaďte nebo stůjte. Volně dýchejte do břišní dutiny. Ramena táhněte do široka. Pomalý nádech a s výdechem hlavu zvolna ukloňte doprava, ucho směřuje k pravému ramenu, až ucítíte tah na levé straně krku. V této pozici můžete i chvíli setrvat např. 1x nádech a výdech. S nádechem se vraťte do původní vzpřímené polohy. Opět nádech a s pomalým výdechem ukloňte hlavu doleva. V této pozici můžete i chvíli setrvat např. 1x nádech a výdech. Při nádechu vraťte hlavu do vzpřímené polohy.

Počet opakování: Opakujte 3x.

Účinek cviku: Posílení krčních svalů.

Cíl: Modelace partií krku, získání pravidelných kontur. Napjatý, elastický a hladký krk bez vrásek, krásná šíje, jakou jste měli v mládí.


Série 1 - video 4: BRADA A PODBRADEK - Vytáhnutí brady

Provedení cviku: Vzpřímeně se posaďte nebo stůjte. Volně dýchejte do břišní dutiny. Stlačte nebo vytáhněte svaly na bradě směrem vzhůru ke rtům. Spodní ret můžete i otočit.

Počet opakování: Opakujte 10x po 7 sekundách (počítejte do sedmi).

Popis partie/svalů: Velmi častým jevem je dvojitá brada. Vzniká důsledkem ochabnutí jazykových svalů a svalů spodní části brady. Ochabnutí nejen těchto svalů, také zapříčiní nejasné kontury spodní čelisti. Abychom docílili zpevnění výše zmíněných svalů, musíme posílit svaly brady a jazyka.

Účinek cviku: Posílení svalů brady.

Cíl: Odstranění a eliminace již vzniklé dvojité brady, zpevněná linie brady a kontury dolní čelisti.

Upozornění: Po této sérii se v části obličeje na bradě může dostavit zvýšené napětí až bolest, a to v následujících hodinách či dnech. Nelekejte se, bolesti odezní. Je to zcela normální jev, jako když trénujete tělo. Práh bolesti je individuální a každý vnímáme bolest jinak.

U cviků, kde není doporučeno zvedat bradu. Bradu nezvedejte. Svalové napětí by se přeneslo do střední části krku a účinek daného cviku by byl nedostatečný.


Série 1 - video 5: DOLNÍ ČELIST - Obrácený úsměv

Provedení cviku: Vzpřímeně se posaďte nebo stůjte. Volně dýchejte do břišní dutiny. Zuby nezkousávejte a jazyk je volně uložen v dutině ústní. Vytvořte obrácený úsměv a tlačte koutky úst a celý spodní ret maximálně dolů.

Počet opakování: Opakujte 10x po 7 sekundách (počítejte do sedmi).

Popis partie/svalů: Ochabnutím jazykových svalů a svalů spodní části brady vzniká dvojitá brada. Ochabnutí nejen těchto svalů, také zapříčiní nejasné kontury spodní čelisti. Abychom docílili zpevnění výše zmíněných svalů, musíme posílit svaly brady a jazyka.

Účinek cviku: Posílení linie dolní čelisti a brady.

Cíl: Odstranění a eliminace již vzniklé dvojité brady, zpevněná linie brady a kontury dolní čelisti.

Upozornění: Po této sérii se v části obličeje na bradě může dostavit zvýšené napětí až bolest, a to v následujících hodinách či dnech. Nelekejte se, bolesti odezní. Je to zcela normální jev, jako když trénujete tělo. Práh bolesti je individuální a každý vnímáme bolest jinak.

U cviků, kde není doporučeno zvedat bradu, tak bradu nezvedejte. Svalové napětí by se přeneslo do střední části krku a účinek daného cviku by byl nedostatečný.


Série 1 - video 6: ÚSTA - Palec v ústech

Provedení cviku: Vzpřímeně se posaďte nebo stůjte. Volně dýchejte do břišní dutiny. Našpulte rty, vložte do nich Váš palec a semkněte rty, co nejvíce to jde. Rty vyšpulujte ven. Pevným sevřením rtů palec vytlačujte ven z úst.

Počet opakování: Opakujte 10x po 7 sekundách (počítejte do sedmi).

Popis partie/svalu: Rty nejsou sval, ale formuje jej kruhový sval okolo rtů a přilehlé obličejové svaly.

Účinek cviku: Posílení partie úst a tváří. Prevence povadnutí tváří.

Cíl: Zpevnění tváří, korekce nosoretní rýhy, plné, pevné, mladistvé a jemné rty.


Série 1 - video 7: ÚSTA - Písmeno U

Provedení cviku: Vzpřímeně se posaďte nebo stůjte. Volně dýchejte do břišní dutiny. Nádech. S výdechem řekněte nahlas písmeno U a zformujte ústa do tohoto písmene vší silou. Rty špulte co nejvíce ven. Můžete přiložit prsty na koutky úst. Postupně zvyšujte napětí svalů až do maxima.

Počet opakování: Opakujte 10x po 7 sekundách (počítejte do sedmi).

Popis partie/svalu: Cvik na ústa. Rty nejsou sval, ale formuje je kruhový sval okolo rtů a přilehlé obličejové svaly.

Účinek cviku: Zpevňuje kruhový sval kolem úst a ochablé koutky. Zjemňuje vrásky.

Cíl: Zpevnění rtů a jejich okolí, zformování rtů k dokonalému tvaru. Dosáhnete plných, pevných, mladistvých a jemných rtů.


Série 1 - video 8: TVÁŘE - Špulení ze strany na stranu

Provedení cviku: Vzpřímeně se posaďte nebo stůjte. Volně dýchejte do břišní dutiny. Usmějte se, povolte ústa a našpulte jako na polibek. Pohněte s našpulenými rty doleva 10x po 7 sekundách. Následně povolte a opět se usmějte, našpulte rty a pohněte s našpulenými rty na druhou stranu doprava 10x po 7 sekundách.

Rty špulte co nejvíce ven i během cvičení. Postupně zvyšujte napětí svalů až do maxima.

Počet opakování: Opakujte 10x po 7 sekundách (počítejte do sedmi). Cvik proveďte na každou stranu.

Popis partie/svalu: Cvik na tváře. Tváře Vám formují svaly více než Vaše kosti. Povadlé tváře ovlivňují i nosoústní rýhu.

Účinek cviku: Zpevňuje a formuje tváře. Eliminuje nosoretní rýhu.

Cíl: Získání plných, pevných tváří jako v mladistvém věku. Modelace tváří. Eliminace nosoretní rýhy.


Série 1 - video 9: TVÁŘE - Líčka

Provedení cviku: Vzpřímeně se posaďte nebo stůjte. Volně dýchejte do břišní dutiny. Zvedněte svaly pokrývající levou lícní kost ke středu oka. Pohyb by měl být plynulý a rovnoměrný. V této poloze vydržte 7 sekund. Pomalu se vracejte do výchozí pozice. Opakujte 10x a vždy počítejte do sedmi.

Zvedněte svaly pokrývající pravou lícní kost ke středu oka. Pohyb by měl být plynulý a rovnoměrný. V této poloze vydržte 7 sekund. Pomalu se vracejte do výchozí pozice. Opakujte 10x a vždy počítejte do sedmi.

Postupně zvyšujte napětí svalů až do maxima. Pozor na mhouření očí. Cvičte pouze sval pokrývající lícní kost. Ostatní část obličeje je uvolněná.

Počet opakování: Opakujte 10x po 7 sekundách (počítejte do sedmi) na každou stranu obličeje.

Popis partie/svalu: Cvik na pevná, plná líčka a vypnutí obličeje. Tváře formují svaly více než Vaše kosti. Povadlé tváře ovlivňují i nosoústní rýhu.

Účinek cviku: Zpevňuje, posiluje, formuje a navrací plnost vašim líčkům. Posílením líček také eliminuje nosoretní rýhu.

Cíl: Získání plných a pevných tváří, jako jste měli dříve. Modelace tváří. Eliminace nosoretní rýhy. Efekt liftingu obličeje, jelikož dochází k vypnutí celé tváře.


Série 1 - video 10: TVÁŘE - Praskající balónky

Provedení cviku: Vzpřímeně se posaďte nebo stůjte. Volně dýchejte do břišní dutiny. Nadechněte se a maximálně nafoukněte obě tváře vzduchem. Uděláte ze svých tváří balon. Vydržte v napětí 7 sekund a poté dlaněmi plácněte do tváří - prásk, vypustíte vzduch.

Počet opakování: Opakujte 5x po 7 sekundách (počítejte do sedmi).

Popis partie/svalu: Cvik na pevné, plné a elastické tváře. Povadlé tváře ovlivňují i nosoústní rýhu.

Účinek cviku: Protahuje a posiluje tváře.

Cíl: Zpevňuje a formuje tváře. Eliminuje nosoretní rýhu.


Série 1 - video 11: OČI - Šípková Růženka

Provedení cviku: Vzpřímeně se posaďte nebo stůjte. Volně dýchejte do břišní dutiny. Zavřete oči a ponechte je pevně sevřené. Ucítíte, jak se Vaše víčka napínají. Postupně zvyšujte napětí svalů až do maxima.

Počet opakování: Opakujte 10x po 7 sekundách (počítejte do sedmi).

Popis partie/svalu: Oči jsou zrcadlem do naší duše. Odráží to, co cítíme, štěstí, smutek, radost, zlost, lásku... atd. Oční svaly dělíme na dvě oblasti, a to svaly horního víčka a svaly v okolí očí.

Svaly v okolí oka, které jsou ochablé, způsobují povadlost a stařecký vzhled.

Účinek cviku: Posiluje horní víčka a svaly v okolí očí.

Cíl: Oční cviky zpevňují a tvarují oči. Prevence vějířkovitých vrásek, povadnutí horních víček, váčků a kruhů pod očima.


Série 1 - video 12: OČI - Přivírání očí

Provedení cviku: Vzpřímeně se posaďte nebo stůjte. Volně dýchejte do břišní dutiny. Přivřete mírně oči. V přivření setrvejte 7 sekund. Poté maximálně oči rozevřete a uvolněte. Postupně zvyšujte napětí svalů až do maxima.

Počet opakování: Opakujte 10x po 7 sekundách (počítejte do sedmi).

Popis partie/svalu: Oční svaly dělíme na dvě oblasti, a to svaly horního víčka a svaly v okolí očí. Svaly v okolí oka, které jsou ochablé, způsobují povadlost a stařecký vzhled.

Účinek cviku: Posiluje horní víčka a svaly v okolí očí.

Cíl: Oční cviky zpevňují a tvarují oči. Prevence vějířkovitých vrásek, povadnutí horních víček, váčků a kruhů pod očima.


Série 1 - video 13: ČELO - Údiv

Provedení cviku: Vzpřímeně se posaďte nebo stůjte. Volně dýchejte do břišní dutiny. Zvedejte Vaše obočí co nejvíce je to možné, jako když jste překvapeni. Postupně zvyšujte napětí svalů až do maxima.

Počet opakování: Opakujte 10x po 7 sekundách (počítejte do sedmi).

Popis partie/svalu: Čelní sval zdvihá obočí, svrašťuje čelo, vytahuje obočí nahoru. Tvoří příčné vrásky na čele.

Účinek cviku: Posílení svalů čela.

Cíl: Eliminace a vyhlazení vrásek na čele, velký self-liftingový účinek. Všechny obličejové svaly se stanou pružnějšími.


Série 1 - video 14: Relaxační část

Před zahájením relaxační fáze cvičení doporučuji nanést výživu, olej nebo krém, aby pokožka byla vyživená.

Provedení cviku: Držte se návodu výukového videa.

Účinek cviku: Uvolňuje svaly procvičených partií, a to dekoltu, krku a obličeje. Zvyšuje vstřebávání živin do pokožky.

Cíl: Relaxuje a vyhlazuje vrásky dekoltu, krku a obličeje.