V tlamě šelmy

10.05.2018

 Vidíte to?

Rychlost, blázinec, uspěchanost, stres, agresivita, závist, peníze, super těla, mladost bez vrásek, pilulky na zdraví....

Cítíte to?

Ten neskutečný tlak.

Časový, finanční, politický, estetický, výkonnostní a další nátlaky, které jsou na nás páchány?

Je to cílené a my to akceptujeme!

Každý den jsme krmeni reklamami o preparátech na štíhlost, jak nemít vrásky, co si vzít za léky proti určité bolesti, co na sebe abychom byli "IN" a tak bychom našli mnoho dalších příkladů.

Jsme vysoce konzumní společnost.

Mnoho lidí se honí za pozlátkem a nepodstatnými věcmi. A z honby za pozlátkem nastane fakt odpojení se a ztráty sama sebe.

Realita nenaplnění, pocitu zmaru, nedostatečnosti a z toho vyplývající deprese, která dnes postihuje až 90% populace, jak uvádí některé zdroje. A tito lidé se od sebe liší jen hloubkou a častostí jejich depresí.

Bohužel v této fázi postižení lidé jen přežívají.

Cítíte se jako v tlamě šelmy?

A STOP!

Zastavte se, jako já před lety. Seberte všechny své síly a otevřete tu tlamu šelmy, která Vás svírá! Nebojte se, horší to nebude...vymaňte se z toho pevného sevření.

Nejde o ignoraci okolního světa, ale o uvědomění si a přehodnocení.

Zamyslete se, k čemu toto vše vede?

Co je pro vás důležité bez ovlivňování okolí?

Co vás činí šťastnými a naplněnými?

Nevzpomínáte si? Neumíte to definovat? Věřte mi, že v dětství jste uměli sdělit, co chcete a co máte rádi. Uměli jste se z daných maličkostí radovat.

Určete s klidnou hlavou a srdcem to, co je pro vás nejcitlivější, nejvzácnější a nejmilovanější?

Jak na to?

Sedněte si do klidu. Zamyslete se. Udělejte vhled do svého nitra a do svého srdce. Z klidu Vám vzejdou odpovědi. Znovu naleznete, co vlastně cítíte a chcete.

Když se zastavíte a vymaníte se z "tlamy šelmy", tak se možná budete cítit divně a nejistě, jako "nazí v trní". Nebojte se, tímto úkonem spustíte změny, které ač ještě nevnímáte, tak časem ucítíte a uvidíte.

Opět se začnete usmívat a radovat. Úplně přirozeně. Jen je třeba na sobě pracovat a někdy se i pořádně "kousnout".

Zapomeňte na datum vašeho narození a pojďte se vracet v čase, mládnout po všech stránkách, abyste žili kvalitní, šťastný, zdravý a láskyplný život.

Prostě žijte tady a teď.

Pokud budete potřebovat radu a pomoc, napište mi.

Selaví, Vaše Světlana